Thủ thuật làm bài tập dạng toán số thập phân – Toán 5 – Trang 33  – 43

Thủ thuật làm bài tập dạng toán số thập phân – toán 5 – Trang 33 – 43
– Đếm số ở phần thập phân để viết mẫu số ở phần phân số thập phân. – Đếm số 0 ở phần mẫu số phân số thập phân để chuyển đổi qua số thập phân. – So sánh phần nguyên trước. – So sánh phần thập phân bằng cách thêm 0 vào phần số thập phân sao cho có đủ số hạng giống nhau, rồi so sánh phần thập phân. Cùng Tiến chúc các em học giỏi. Các em đăng ký kênh để nhận thêm bài mới và chia sẻ cho các bạn cùng xem. #CùngTiến
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *