Những điều thú vị về Cửu Chương 9 – Xem rồi sẽ nhớ mãi – Chưa thuộc thì sẽ thuộc.

Cửu chương 9 – những điều thú vị.
Hiểu và thuộc nằm lòng nhớ lâu.
Vận dụng giải các bài toán liên quan đến cửu chương 9 dễ dàng.
Tham khảo thêm các thủ thuật khác từ trang www.cungtien.com
Đăng ký kênh Cùng Tiến để nhận những bài mới.
Cảm ơn các em và chúc các em học thật giỏi
#CùngTiến #BảngCửuChương

Phần luyện tập:

Chọn đáp án cho cửu chương 9 và các bài toán đơn giản nhân với 9

1. 9×3 =?

 18  27  36  45

2. 9×5 =?

 18  27  36  45

3. 9×7 =?

 18  27  35  63

4. 9×4 =?

 18  42  36  45

5. 9×8 =?

 81  27  72  45

6. 9×6 =?

 63  27  45  54

7. 9×9 =?

 81  18  63  36

8. 9×2 =?

 18  27  36  45

9. 9×12 =?

 108  127  136  145

10. 9×13 =?

 108  117  136  145

11. 9×19 =?

 118  217  136  171

12. 9×16 =?

 108  127  144  145


Bấm để hiển thị chi tiết

Các em luyện tập làm bài sẽ nhanh giỏi. Chúc các em đạt điểm 10.


News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *