4 câu đố thách thức tư duy

Bạn hãy quan sát kỹ, tìm ra quy luật và tính toán để điền đáp án thích hợp vào mỗi dấu hỏi chấm dưới đây.

Câu 1: Tìm số còn thiếu trong ô vuông thứ ba
>> Đáp án 1

Câu 2: Với các chữ số khác nhau, bạn hãy sắp xếp phép tính trong các ô vuông bên trái

>> Đáp án 2

Câu 3: Đáp án còn thiếu ở dấu hỏi là bao nhiêu?

>> Đáp án 3

Câu 4: Bạn điều số bao nhiêu vào ô trống còn lại?

>> Đáp án 4

Theo Logic Channel

Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *