Bài toán ba hình lục giác trong hình chữ nhật

Trong 5 phút, bạn có thể giải được bài toán của học sinh lớp 5-6 trong đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2021?

Đề bài: Bên trong hình chữ nhật ABCD vẽ 3 hình lục giác đều giống nhau trong đó có 2 cạnh nằm trên AB, CD và 3 đỉnh khác nằm trên AD, BC như hình vẽ dưới đây:
Biết diện tích mỗi hình lục giác đều là 2022. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD?

Theo Vnexpress
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *