Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận

Nếu 12 x 12 = 9, 23 x 23 = 6; bạn có biết 34 x 34 = ?

Câu 1:

>>Đáp án 1

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

>>Đáp án 2

Câu 3: Tìm kết quả của phép tính sau.

>>Đáp án 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

>>Đáp án 4

Theo Bright Sides
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *