Thách thức trí thông minh với bốn câu đố IQ

Các số trong tam giác đều có quy luật nhất định. Trong 30 giây, bạn hãy tìm quy luật đó để điền số thích hợp vào chỗ trống.

Câu 1:

>> Đáp án 1

Câu 2: Đồng hồ đang chỉ 3h35. Nếu quay hai kim 90 độ, ngược chiều chạy của đồng hồ thì là mấy giờ?

>> Đáp án 2

Câu 3: Nhìn từ trên xuống, hình đã cho sẽ trông ra sao?

>> Đáp án 3

Câu 4: Tìm hình khác biệt trong bốn hình bên dưới.

>> Đáp án 4

Theo Bright Sides
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *