Thử thách trí thông minh với câu đố tư duy

Ba tam giác có chung một quy luật. Bạn hãy quan sát và tìm quy luật đó để có đáp án cho dấu hỏi chấm.

Câu 1: Số quả chuối là bao nhiêu?

>>Đáp án 1

Câu 2: Bạn điền số mấy vào dấu hỏi chấm?

>>Đáp án 2

Câu 3: Tìm số còn thiếu trong tam giác dưới đây:

>>Đáp án 3

Câu 4: Đáp án ở ô hỏi chấm là số mấy?

>>Đáp án 4

Theo Logic and Easy, Mindyourlogicgames
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *