Bốn câu đố thử tài tính toán nhanh

Chỉ có 30 giây để sắp xếp các số và ký hiệu Toán học cho trước thành một phép tính, hoặc tìm số còn thiếu, liệu bạn có tìm ra đáp án?

Câu 1: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.
>> Đáp án 1

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 2

Câu 3: Tìm giá trị của mỗi biểu tượng.

>> Đáp án 3

Câu 4: Điền các số và ký hiệu Toán học đã cho vào các ô ở dưới để được phép tính đúng.

>> Đáp án 4

Theo Logic Channel

Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *