Bốn câu đố rèn tư duy nhanh #20220102

Trong 2 phút, bạn có thể đưa ra đáp án của cả bốn câu đố liên quan đến các hình ảnh và con số dưới đây không?

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 1

Câu 2: Thêm các cặp dấu ngoặc đơn và ký hiệu Toán học để được phép tính đúng.

>> Đáp án 2

Câu 3: Tìm hai số còn thiếu.

>> Đáp án 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 4

Theo Bright Side
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *