Đuổi hình bắt chữ từ chỉ bộ phận cơ thể

Với những hình ảnh cùng chữ cái gợi ý, bạn hãy đoán xem năm câu đố dưới đây chỉ từ gì.

Câu 1:


>> Đáp án 1


Câu 2:

>> Đáp án 2

Câu 3:

>> Đáp án 3

Câu 4:

>> Đáp án 4

Câu 5:

>>Đáp án 5

Theo Timepass Colony
Tham khảo thêm:

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *