Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí

Cho bốn số 1, 1, 5, 8 và có quyền sử dụng thêm dấu cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn, liệu bạn có tạo ra được một phép tính có kết quả bằng 10?

Câu 1: Với bốn số được cho dưới đây, hãy sử dụng thêm các dấu cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn để tạo thành phép tính có kết quả bằng 10. (Việc sử dụng dấu nào và bao nhiêu lần là tuỳ bạn).

>>Đáp án 1

Câu 2: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học dưới đây để được phép tính có kết quả bằng 3.

>>Đáp án 2

Câu 3: Sắp xếp các 12 số ở các ô trắng vào các ô màu để được bốn phép cộng đúng (mỗi số dùng một lần).

>>Đáp án 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>>Đáp án 4

Theo Logic Channel
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *