Bốn câu đố thử thách trí thông minh

Cho dãy số 1, 6, 16, 36, 76, ?. Bạn hãy tìm quy luật để đưa ra số tiếp theo của dãy này.

Câu 1: Điền cặp dấu ngoặc đơn để tạo thành phép tính đúng.

>> Đáp án 1

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 2

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 3

Câu 4: Điền các số được cho bên phải vào các ô màu xanh để được bốn phép cộng đúng (mỗi số dùng một lần).

>> Đáp án 4

Theo Logic Channel
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *