Bốn câu đố thử tài nhanh trí

Số nào trong bốn số 432, 118, 612, 252 là khác biệt so với phần còn lại nếu không tính đến sự khác nhau ở chữ số hàng đơn vị?

Câu 1: Tìm số khác biệt so với các số còn lại (không tính sự khác nhau ở chữ số hàng đơn vị).

>> Đáp án 1

Câu 2: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

>> Đáp án 2

Câu 3: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 3

Câu 4: Tìm mật mã mở khóa.

>> Đáp án 4

Theo Logic Channel
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *