Ngày hôm qua đâu rồi – Đọc thơ – Phổ thông – Lớp 2


Ngày hôm qua đâu rồi?

Em cầm tờ lịch cũ –
– Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười.

– Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày tỏa hương.

-Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

– Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

BẾ KIẾN QUỐC

– Tờ lịch –
tờ giấy hay tập giấy ghi ngày,
tháng trong năm.
– Tỏa hương –
mùi thơm bay ra, lan rộng.
– Ước mong –
muốn một điều tốt đẹp.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *