Bạn của Nai Nhỏ – Lớp 2

Bạn của Nai Nhỏ


1. – Nai Nhỏ xin phép cha đuợc đi chơi xa cùng bạn.
Cha Nai Nhỏ nói :

– Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con.

2. – Vâng! – Nai Nhỏ đáp – Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn lối. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên.
 Cha Nai Nhỏ hài lòng nói :
– Bạn con thật khoẻ. Nhưng cha vẫn lo cho con.

3. – Một lần khác, chúng con đang đi dọc bờ sông tìm nước uống thì thấy lão Hổ hung dữ đang rình sau bụi cây. Bạn con đã nhanh trí kéo con chạy như bay.
– Bạn con thật thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo.

4. Nai Nhỏ nói tiếp :
– Lần khác nữa, chúng con đang nghỉ trên một bãi cỏ xanh thì thấy gā Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê Non. Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khoẻ húc Sói ngã ngửa. Nghe tới đây, cha Nai Nhỏ mừng rỡ nói :
 Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có một
người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa.

Theo VĂN LỚP 3

(Trung tâm Công nghệ giáo dục)


– Ngăn cản : không cho đi, không cho làm.
– Hích vai : dùng vai đẩy.
– Thông minh : nhanh trí, sáng suốt.
– Hung ác : dữ tợn và độc ác.
– Gạc : sừng có nhiều nhánh (của hươu, nai).
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *