Chú ở bên Bác Hồ – Lớp 3


Chú ở bên Bác Hồ

Chú Nga đi bộ đội
Sao lâu quá là lâu !
Nhớ chú, Nga thường nhắc :
– Chú bây giờ ở đâu ?

Chú ở đâu, ở đâu ?
Trường Sơn dài dằng dặc ?
Trường Sa đảo nổi, chìm ?
Hay Kon Tum, Đắk Lắk ?

Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ :
Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ.

DƯƠNG HUY

– Trường Sơn: dãy núi cao chạy suốt miền Trung nước ta.
– Trường Sa : quần đảo thuộc tỉnh Khánh Hoà.
– Kon Tum, Đắk Lắk : hai tỉnh ở Tây Nguyên.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *