Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

uê uy uân uât uây uyên uyêt
uê uy uân uât uây uyên uyêt

quê quy quân quất quây quyên quyết
tuê tuy tuân tuất tuây tuyên tuyết

hoa huệ, thuê nhà, huy hiệu,
nguy hiểm, lũy tre
mùa xuân, tuân lệnh, sản xuất,
kỹ thuật, quả quất
cháo quẩy, khuấy nước, kể chuyện,
cái thuyền, bóng chuyền
đẹp tuyệt, quyết tâm, bạch tuyết,
lưu luyến, tuyên dương

Bạn Huy quyết tâm học tập thật tốt
Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.
Bạn Tuấn đi tàu thuỷ về quê
Ở quê Tuấn được nghe bà kể
chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *