Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

ao eo au âu êu iu ưu
ao eo au âu êu iu ưu

thao theo thau thâu thêu thiu thưu
trao treo trau trâu trêu triu trưu

tờ báo, chào cờ, quả táo, leo trèo
chú mèo, kéo co, quả cau, rau bí
con sâu, cá sấu, thêu áo, đi đều
bé xíu, líu lo, chăn cừu, ngải cứu

– Cây táo, cây lựu đầu nhà đều sai trĩu quả.
– Trâu ơi ta bảo trâu này.
Trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta.

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *