Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

an ăn ân on ôn ơn en ên in un
an ăn ân on ôn ơn en ên in un
van văn vân von vôn vơn ven vên vin vun
tan tăn tân ton tôn tơn ten tên tin tun

đàn ngan, bàn ghế, căn dặn, cẩn thận
khăn đỏ, bạn thân, ăn ngon, con lợn
số bốn, sơn đỏ, mũ len, con nhện
bên trên, chín giờ, con giun, bún bò

– Cô khen bé cẩn thận
– Bé Vân và bé Lan là bạn thân.
– Ủn à ủn ỉn.
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *