Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm: v r s x v r s x
Tiếng:
va vo vô vơ ve vê vi vu vư
ra ro rô rơ re rê ri ru rư
sa so sô sơ se sê si su sư
xa xo xô xơ xe xê xi xu xư
Từ:
cá rô, hè về, xổ số, su sú
bó rạ, tò vò, sư tử, số ne
rổ rá, vỗ về, xe bò, xẻ đá
bộ rễ, vở vẽ, đi xa, lá sả
Câu:
– Hè về, có ve, ve ra rả.
– Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.
– Hè, bé và bà đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.
– Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
– Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
– Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *