Nghìn năm văn hiến – Lớp 5 – Tuần 2 – Trang 15

Nghìn năm văn hiến
Đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội, ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ, cụ thể như sau :
Triều đại Lý, số khoa thi 6, số tiến sĩ 11, số trạng nguyên 0
Triều đại Trần, số khoa thi 14, số tiến sĩ 51, số trạng nguyên 9
Triều đại Hồ, số khoa thi 2, số tiến sĩ 12, số trạng nguyên 0
Triều đại Lê, số khoa thi 104, số tiến sĩ 1780, số trạng nguyên 27
Triều đại Mạc, số khoa thi 21, số tiến sĩ 484, số trạng nguyên 11
Triều đại Nguyễn, số khoa thi 38, số tiến sĩ 558, số trạng nguyên 0
Tổng cộng, số khoa thi 185, số tiến sĩ 2896, số trạng nguyên 47
Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Quang, dưới những hàng muỗm già cổ kính, 82 tấm bia khắc tên tuổi 1306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời.
NGUYỄN HOÀNG
– Văn hiến : truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp.
– Văn Miếu : nơi thờ Khổng Tử và những người có công mở mang giáo dục thời xưa.
– Quốc Tử Giám : trường Nho học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu.
– Tiến sĩ : ở đây chỉ người đỗ trong kì thi quốc gia về Nho học thời xưa (thi Hội).
– Chứng tích : vết tích hay hiện vật còn lưu lại làm chứng cho một sự việc đã qua.
#7T7 #NghìnNămVănHiến #Lớp5
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *