Sơn Tinh, Thủy Tinh – Lớp 2 – Tuần 25 – Trang 60 – Tiếng Việt 2 tập 2

Sơn Tinh, Thủy Tinh – Lớp 2 – Tuần 25 – Trang 60 – Tiếng Việt 2 tập 2

On

Sơn Tinh, Thủy Tinh 1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu…