Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Lớp 5 – Tuần 33 – Trang 145 – SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Lớp 5 – Tuần 33 – Trang 145 – SGK Tiếng Việt 5 tập 2

On

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Trích) Điều 15 1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ. 2. Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa…