Lớp 4 – Tiếng cười là liều thuốc bổ – Tuần 34 – Bài 1

Lớp 4 – Tiếng cười là liều thuốc bổ – Tuần 34 – Bài 1

On

7T7 Seventy Seven – Học để khẳng định mình! Tiếng cười là liều thuốc bổ Một nhà văn đã từng nói: “Con người là động vật duy nhất biết cười.” Theo một thống kê khoa học, mỗi ngày, trung bình người lớn…