Ứng dụng và các hoạt động học tiếng Anh hiệu quả, vui chơi và dễ dàng

Ứng dụng và các hoạt động học tiếng Anh hiệu quả, vui chơi và dễ dàng

On

Các hoạt động khuyến khích học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng – Học tiếng Anh qua các ứng dụng vui chơi. – Xem phim tiếng Anh. – Giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh. Elsa speak – Tương tác với…

Bác Hồ rèn luyện thân thể – Lớp 2 – Tuần 35 – Trang 144 – Tiếng Việt 2 tập 2 Ôn thi học kỳ 2

Bác Hồ rèn luyện thân thể – Lớp 2 – Tuần 35 – Trang 144 – Tiếng Việt 2 tập 2 Ôn thi học kỳ 2

On

Bác Hồ rèn luyện thân thể Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những…