Ôn thi giữa kỳ 1 – Nhớ bé ngoan – Lớp 3 – Tuần 8 – Trang 74 – Tiếng Việt 3 tập 1

Nhớ bé ngoan Đi xa bố nhớ bé mình Bên bàn cặm cụi tay xinh chép bài Bặm môi làm toán miệt mài Khó ghê mà chẳng chịu sai bao giờ Mải mê tập vẽ, đọc thơ Hát ru em ngủ ầu ơ ngọt ngào. Xa con bố nhớ biết bao Nhưng mà chỉ nhớ việc nào bé ngoan. NGUYỄN TRUNG THU #NhớBéNgoan #Lớp3 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *