Chuyện bốn mùa – Lớp 2 – Tuần 19 – Trang 04 – Tiếng Việt 2 tập 2

Chuyện bốn mùa 1. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Đông cầm tay Xuân, bảo : – Chị là người sung sướng nhất đấy ! Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Xuân nói : – Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào : – Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ Đông, giọng buồn buồn : – Chỉ có em là chẳng ai yêu. Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thỉ : – Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có người không thích em được ? 2. Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà Đất đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bà vui vẻ góp chuyện : – Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được ! Cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. Theo TỪ NGUYÊN TĨNH – Đâm chồi nảy lộc : mọc ra những mầm non, lá non. – Đơm : nảy ra. – Bập bùng : ngọn lửa cháy mạnh, khi bốc cao, khi hạ thấp. – Tựu trường : cùng đến trường để mở đầu năm học. #ChuyệnBốnMùa #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *