Sơn Tinh, Thủy Tinh – Lớp 2 – Tuần 25 – Trang 60 – Tiếng Việt 2 tập 2

Sơn Tinh, Thủy Tinh 1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thuỷ Tinh, vua vùng nước thẳm. 2. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói : – Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. 3. Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thuỷ Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hoá phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thuỷ Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thuỷ Tinh đuối sức, đành phải rút lui. Từ đó, năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua. Theo TRUYỆN CỔ VIỆT NAM – Cầu hôn : xin lấy người con gái làm vợ. – Lễ vật : đồ vật để biếu, tặng, cúng. – Ván : tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên. – Nệp (đệp) : đồ đan bằng tre nứa để đựng thức ăn. – Ngà : răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng. – Cựa : móng nhọn ở phía sau chân gà trống. – Hồng mao : bờm (ngựa). #SơnTinhThủyTinh #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *