Bé nhìn biển – Lớp 2 – Tuần 25 – Trang 65 – Tiếng Việt 2 tập 2

Bé nhìn biển Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời. Như con sông lớn Chỉ có một bờ Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co. Phì phò như bễ Biển mệt thở rung Còng giơ gọng vó Định khiêng sóng lừng. Nghìn con sóng khoẻ Lon ta lon ton Biển to lớn thế Vẫn là trẻ con. TRẦN MẠNH HẢO – Bễ : dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy. – Còng : giống cua nhỏ, sống ở ven biển. – Sóng lừng : sóng lớn ở ngoài khơi xa. #BéNhìnBiển #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *