Tôm Càng và Cá Con – Lớp 2 – Tuần 26 – Trang 68 – Tiếng Việt 2 tập 2

Tôm Càng và Cá Con 1. Một hôm, Tôm Càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh. Thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, con vật nói : – Chào bạn. Tôi là Cá Con. – Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao ? – Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi, có loài ở hồ ao, có loài ở biển cả. 2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe : – Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này ! Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn. 3. Cá Con sắp vọt lên thì Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô làm Cá Con bị va vào vách đá. Mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi. 4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười : – Cảm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi có va vào đá cũng không đau. Cá Con biết tài búng càng của Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau. Theo TRƯƠNG MỸ ĐỨC, TÚ NGUYỆT (Hoàng Lan dịch) – Búng càng : co mình lại rồi dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển. – (Nhìn) trân trân : (nhìn) thẳng và lâu, không chớp mắt. – Nắc nỏm khen : khen luôn miệng, tỏ ý thán phục. – Mái chèo : vật dùng để đẩy nước cho thuyền đi. – Bánh lái : bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu, thuyền. – Quẹo: rẽ #TômCàngVàCáCon #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *