Cậu bé và cây si già – Lớp 2 – Tuần 29 – Trang 96 – Tiếng Việt 2 tập 2

Cậu bé và cây si già Bờ ao đầu làng có một cây si già. Thân cây to, cành lá xum xuê, ngả xuống mặt nước. Một cậu bé đi ngang qua. Sẵn con dao nhọn trong tay, cậu hí hoáy khắc tên mình lên thân cây. Cây đau điếng, nhưng cố lấy giọng vui vẻ, hỏi cậu : – Chào cậu bé. Tên cậu là gì nhỉ ? – Cháu tên là Ngoan. – Cậu có cái tên mới đẹp làm sao ! Mặt cậu bé rạng lên. Cậu nói : – Cảm ơn cây. – Này, vì sao cậu không khắc tên lên người cậu ? Như thế có phải tiện hơn không ? – Cây hỏi. Cậu bé rùng mình, lắc đầu : – Đau lắm, cháu chịu thôi ! – Vậy, vì sao cậu lại bắt tôi phải nhận cái điều cậu không muốn ? Theo TRẦN HỒNG THẮNG Rùng mình : bất chợt rung mạnh toàn thân vì sợ hay lạnh. #CậuBéVàCâySiGià #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *