Chiếc rễ đa tròn – Lớp 2 – Tuần 31 – Trang 107 – Tiếng Việt 2 tập 2

Chiếc rễ đa tròn 1. Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy : – Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé ! 2. Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác lại bảo : – Chú nên làm thế này. Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc : – Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ ? Bác khẽ cười : – Rồi chú sẽ biết. 3. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU – Thường lệ : thói quen hoặc quy định có từ lâu. – Tần ngần : đang mải nghĩ, chưa biết nên làm thế nào. – Chú cần vụ : chú cán bộ làm công việc chăm sóc Bác. – Thắc mắc : có điều chưa hiểu, cần hỏi. #ChiếcRễĐaTròn #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *