Bảo vệ như thế là rất tốt – Lớp 2 – Tuần 31 – Trang 113 – Tiếng Việt 2 tập 2

Bảo vệ như thế là rất tốt Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ. Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha vừa tự hào, vừa lo. Anh chăm chú nhìn con đường dẫn vào vọng gác. Đang quan sát, bỗng anh thấy từ xa một cụ già cao gầy, chân đi dép cao su rảo bước về phía mình. Nha chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất tiếng chào : – Chú gác ở đây à ? Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nha vội nói : Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ ! Ông cụ vui vẻ bảo : – Bác đây mà. – Bác cũng phải có giấy mà ! Có giấy mới được vào mà ! Lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới, hoảng hốt : – Bác Hồ đây mà. Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác ? Nhưng Bác Hồ đã ôn tồn bảo : – Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt. Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU – Chiến khu : vùng căn cứ của ta trong kháng chiến chống Pháp. – Vọng gác : nơi có người gác. – Quan sát : xem xét để thấy rõ, biết rõ. – Rảo bước : đi nhanh. – Đại đội trưởng : người chỉ huy đại đội (đơn vị bộ đội khoảng 150 người). #BảoVệNhưThếLàRấtTốt #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *