Tiếng chổi tre – Lớp 2 – Tuần 32 – Trang 121 – Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng chổi tre (Trích) Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đường Trần Phú Tiếng chổi tre Xao xác Hàng me Tiếng chổi tre Đêm hè Quét rác… Những đêm đông Khi cơn giông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lặng ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Chị lao công Đêm đông Quét rác… Nhớ em nghe Tiếng chổi tre Chị quét Những đêm hè Đêm đông gió rét Tiếng chổi tre Sớm tối Đi về Giữ sạch lề Đẹp lối Em nghe ! TỐ HỮU – Xao xác : từ gợi tả chuỗi tiếng động nhẹ phá vỡ cảnh yên tĩnh. – Lao công : người làm các công việc vệ sinh, phục vụ,… #TiếngChổiTre #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *