Quyển sổ liên lạc – Lớp 2 – Tuần 32 – Trang 119 – Tiếng Việt 2 tập 2

Quyển sổ liên lạc Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì đẹp. Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, trong sổ liên lạc, cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà. Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. Trung ngạc nhiên : đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố Trung nguệch ngoạc, cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn : – Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê ? Bố bảo : – Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy. – Thế bố có được thầy khen không ? Giọng bố buồn hẳn : – Không. Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh. NGUYỄN MINH – Lắm hoa tay : ý nói khéo tay. – Lời phê : lời nhận xét của thầy, cô. – Hi sinh : chết vì việc nước. #QuyểnSổLiênLạc #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *