Trải nghiệm Read Along by Google với Andrew ngày 07/06/2021

Trải nghiệm Read Along by Google với Andrew ngày 07/06/2021 – Chơi bắt chứ. – Đọc to câu chuyện. – Chương trình nhắc đọc lại những từ sai khi phát âm không chuẩn. – Bấm từ không biết cách phát âm để nghe phát âm chuẩn. – Rất nhiều mẫu chuyện tranh sinh động và phù hợp lứa tuổi nhỏ. Tải và thử nghiệm tại đường dẫn sau (Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và gần như không có quảng cáo): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.seekh&hl=en&gl=US Chúc các em có nhiều niềm vui và tiến bộ trong việc học tiếng Anh #HọcTiếngAnh #ỨngDụng #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *