Ứng dụng Google Lens – Chuyển hình chữ ra chữ đánh máy, quét mã QR…

Ứng dụng Google Lens Các trường hợp hữu ích sử dụng ứng dụng Google Lens hằng ngày: – Chuyển nội dung chữ hình chụp ra chữ đánh có thể chỉnh sửa, thêm bớt. – Chụp mã QR để truy cập nhanh thông tin điện tử. – Tìm kiếm nội dung từ hình chụp từ các trang mạng. – Mua sắm, địa điểm ăn uống… thông qua hình chụp. Trải nghiệm các bước gợi ý sử dụng: – Chụp hình mẫu hình ảnh chữ. – Chuyển hình chữ bằng Google Lens ra chữ đánh máy. – Chuyển nội dung chữ tới ứng dụng trò chuyện như Messenger, Skype, Viber, Zalo… – Trưng dụng nội dung chữ cho công việc. Chúng ta cũng có thể chỉ cần đưa camera về hướng hình ảnh cần chuyển dịch hoặc tìm nội dung là được rồi nếu không cần phải chụp lại Cài đặt ứng dụng từ Google play store Link tải Google Lens cho điện thoại https://play.google.com/store/apps/de… #GoogleLens #ChuyểnHìnhRaChữ #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *