Bài toán lớp 3 của Pháp có thể làm khó người lớn

 Trong 3 phút, liệu bạn có thể giải bài toán lớp 3 trong đề thi Kangaroo của Pháp mà không cần phải xét phân loại các trường hợp?

Đề bài:

John đã viết 6, 7 và 8 vào ba trong số các hình tròn được hiển thị trong hình vẽ dưới đây. Bây giờ anh viết mỗi số 1, 2, 3, 4 và 5 vào các hình tròn còn lại sao cho tổng các số dọc theo mỗi cạnh của hình vuông bằng 13. Tổng các số trong các hình tròn tô bóng sẽ là bao nhiêu?


Kangaroo là kỳ thi do Pháp khởi xưởng từ năm 1991 nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu toán học. Đây là kỳ thi tổ chức mỗi năm một lần cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có quy mô lớn nhất thế giới với hơn 6 triệu thí sinh của hơn 70 quốc gia tham dự.

(Nhấn vào đây để xem đáp án)

Trần Phương

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *