Cửu chương 3 và nhưng điều đặc biệt – Bài viết
Bảng nhân 3

– Các em đã biết đếm mỗi lần tăng 3? 
– Các em đã đọc thuộc lòng? 
– Các em nhận thấy số lẻ rồi lại chẵn rồi lẻ…? 
– Các em thấy tổng các số hạng cộng lại chia hết cho 3? 
– Các em vẽ ra được số trong bảng 3 cột 3 dòng? 
– Áp dụng cách 3 lần là 2 lần và 1 lần? 
– Hoặc áp dụng 5 lần trừ 2 lần? (Lúc này chỉ cần thuộc cửu chương 2 và 5) 
Còn nữa… khá nhiều điều thú vị phải không? 
Áp dụng giải những bài toán nhân 3 với số lớn cũng thật dễ dàng. 
Cảm ơn các em đã theo dõi. 
Tham khảo thêm www.cungtien.com 
Các em đăng ký kênh Cùng Tiến nhé. Chúc các em học giỏi. 
#CùngTiến #BảngCửuChương

Chi tiết về cửu chương 3
Bảng nhân 3 là bảng nhân của số nguyên tố 3 với các số khác. Căn bản giới hạn 3 nhân với số từ 2 đến 10 (Cửu chương). Bảng 3 được tính bằng cách lặp lại việc cộng thêm 3 ví dụ 3 + 3 = 6. Điều này tương đương với 3 x 2. Học cửu chương 3 giúp học sinh hiểu sâu kiến thức toán nhân sau này. Bảng cửu chương là vô cùng cần thiết để giúp tính toán. Bảng nhân 3 giúp tính toán nhanh khi phải tính 3 lần số nào đó.Học bảng nhân 3 là kỹ năng cần thiết để làm toán nhân và toán chia có số lớn. Giúp học sinh tính được trong đầu và giải được bài toán nhanh hơn. Bảng nhân 3 giúp hiểu việc lặp lại của toán nhân. Xem bảng nhân 3 sau để giúp tính nhanhThủ thuật bảng nhân 3
1./ 3 là một số nhỏ dễ để cộng thêm mỗi lần tăng 3. Có sự lặp lại các số: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 khi nhân với hàng chục tiếp theo ví du 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60…
2./ Sự lặp lại của số cuối cùng giúp 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 giúp dễ nhớ.
3./ Cộng các số hạng chia hết cho 3 (hàng đơn vị, chục, trăm… sẽ chia hết cho 3) ví dụ: 51 là 5+1 = 6 chia hết cho 3 hoặc 57 là 3+2+3+3+1 đều chia hết cho 3.
4./ Cách khác để nhớ cửu chương 3 theo bảng sau:

– Số hàng chục màu xanh thứ tự theo mỗi hàng – 0, 1 và 2
– Số hàng đơn vị màu cam có thứ tự từ bé đến lớn theo mỗi cột từ dưới lên – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
– Cộng các số lại ở mỗi cột đều bằng số ở hàng đầu – 12 là 1+2 = 03. 24 là 2+4 = 6. 18 là 1+8 = 9

Bảng nhân 3 với 11 đến 20


News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *