Thử thách tư duy với năm câu đố IQ

Cho dãy số 0, 1, 10, 35, ?, bạn có thể tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong một phút không?

Câu 1: Tìm mật mã mở khóa dựa vào 4 gợi ý.

>> Đáp án 1

Câu 2: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 2

Câu 3: Sắp xếp số và các ký hiệu toán học để được phép tính có kết quả là 10.

>> Đáp án 3

Câu 4: Di chuyển hai đoạn thẳng để hai vế bằng nhau (dấu bằng không đổi).

>> Đáp án 4

Câu 5: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 5

Theo Logic Channel
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *