Rèn luyện trí não với bốn câu đố vui

Với chỉ 30 giây, bạn có thể đưa ra đáp án cho cả bốn câu đố yêu cầu quan sát và tính toán không?

Câu 1: Di chuyển một số để được phép tính đúng.

>>Đáp án 1

Câu 2: Cái tay nào khác biệt.

>>Đáp án 2

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm.

>>Đáp án 3

Câu 4: Tìm con mèo trong hình.

>>Đáp án 4

Theo Bright Side
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *