Kiểm tra khả năng suy luận với bốn câu đố #20220204

Cho hai hàng số. Hàng trên gồm 32, 27, 48 và 19; hàng dưới gồm 34, 32 và 56. Trong một phút, bạn hãy tìm quy luật của chúng để điền số cuối cùng vào dấu hỏi chấm.

Câu 1:

>>Đáp án 1

Câu 2: Tìm giá trị của mỗi hình: vuông, tam giác, ngôi sao, trái tim.

>>Đáp án 2

Câu 3: Bạn sẽ sử dụng những quả bóng bi-a nào để được kết quả đúng?

>>Đáp án 3

Câu 4: Đâu là bức tranh còn thiếu trong khoảng trống màu trắng?

>>Đáp án 4

Theo Bright sides

Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *