Năm câu đố rèn khả năng quan sát và tư duy

Những câu đố liên quan đến quan sát, tính toán tìm ra quy luật có thể khiến bạn phải “bó tay” khi bị giới hạn giải trong 30 giây.

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

>> Đáp án 1

Câu 2: Di chuyển vị trí một que diêm để được phép tính đúng.

>> Đáp án 2

Câu 3: Đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ?

>> Đáp án 3

Câu 4: Bạn nhìn thấy bao nhiêu số trong hình dưới đây?

>> Đáp án 4

Câu 5: Điền gì vào vị trí dấu hỏi chấm cho phù hợp quy luật?


>> Đáp án 5

Theo Bright Side
Tham khảo thêm:

Kiểm tra khả năng suy luận với bốn câu đố #20220204
Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí
Rèn luyện trí não với bốn câu đố vui
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *