Câu đố về các từ tiếng Anh quen thuộc

Với các chữ cái y/ b/ u/ a/ e/ t được đảo vị trí, bạn có đoán ra đây là từ tiếng Anh nào?

Câu 1:

>> Đáp án 1

Câu 2: Điền ba chữ cái vào các chỗ trống để có từ tiếng Anh có nghĩa.

>> Đáp án 2

Câu 3: Cho các chữ cái n/ s/ c/ a/ d/ g/ w/ i, bạn hãy hoán đổi vị trí của chúng để có từ tiếng Anh có nghĩa.

>> Đáp án 3

Câu 4: Tìm ba từ tiếng Anh chỉ các loại quả trong bảng trên.

>> Đáp án 4

Theo Bright Sides
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *