Ở lại với chiến khu – Lớp 3


Ở lại với chiến khu

1. Trung đoàn trưởng bước vào lán, nhìn cả đội một lượt. Cặp mắt ông ánh lên vẻ trìu mến, dịu dàng. Ông ngồi yên lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng:
– Các em ạ, hoàn cảnh chiến khu lúc này rất gian khổ. Mai đây chắc còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn. Các em sẽ khó lòng chịu nổi. Nếu em nào muốn trở về sống với gia đình thì trung đoàn cho các em về. Các em thấy thế nào ?

2. Truớc ý kiến đột ngột của chỉ huy, bọn trẻ lặng đi. Tự nhiên, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lượm bước tới gần đống lửa. Giọng em rung lên
– Em xin được ở lại. Em thà chết trên chiến khu Còn hơn về ở chung, lộn với tụi Tây, tụi Việt gian…
Cả đội nhao nhao :
Chúng em xin ở lại.
Mừng nói như van lơn :
– Chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. Đừng bắt chúng em phải về, tội chúng em lắm, anh nờ…

3. Những lời van xin thơ ngây mà thống thiết, van xin được chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc của các chiến sĩ nhỏ tuổi làm trung đoàn trưởng rơi nước mắt.
Ông ôm Mừng vào lòng, nói :
– Nếu các em đều xin ở lại, anh sẽ về báo cáo với Ban chỉ huy.

4. Bỗng một em cất tiếng hát, cả đội đồng thanh hát vang :
“Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có mong chi đâu ngày trở về
Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi, ra đi, thà chết không lui…”
Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.

Theo PHÙNG QUÁN

– Trung đoàn trưởng : người chỉ huy trung đoàn (đơn vị bộ đội tương đối lớn).
– Lán : nhà dựng tạm, sơ sài, thường bằng tre núa.
– Tây : ở đây chỉ thực dân Pháp.
– Việt gian : người Việt Nam làm tay sai cho giặc.
– Thống thiết : tha thiết, cảm động.
– Vệ quốc quân (Vệ quốc đoàn) : tên của quân đội ta sau Cách mạng tháng Tám và trong thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
– Bảo tồn : bảo vệ và gìn giữ lâu dài.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *