Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

iêu yêu iêt yêt iêng yêng
iêu yêu iêt yêt iêng yêng

tiêu tiết tiêng khiêu khiết khiêng

trải chiếu, vải thiều, biếu quà, thời tiết
thắm thiết, tiết học, viết chữ, Việt Nam
Tiếng Việt, cái miệng, nghiêng ngả, bay liệng
yêu bé, yêu quý, chim yểng, mến yêu

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng

Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nong trời

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *