Lớp 3 – Sao Mai

7T7 Seventy Seven – Học thì sau này giàu có. Trước là giàu kiến thức và tấm lòng.
Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé.
Lớp 3 – Sao Mai
Ngôi sao chăm chỉ
Là ngôi sao Mai
Em choàng trở dậy
Thấy sao thức rồi.

Gà gáy canh tư
Mẹ em xay lúa
Lúa vàng như sao
Sao nhòm ngoài cửa.
Mặt trời ửng hồng
Bạn đi chơi hết
Sao Mai còn ngồi
Làm bài mải miết.
Ý NHI
#Lớp3 #SaoMai #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *