Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  gi kh
Tiếng:
gia gio giô giơ gie giê gi giu giư
kha kho khô khơ khe khê khi khu khư
Từ:
gia vị, gió to, giẻ cũ, khổ sở
bà già, giò chả, giữ nhà, khơ me
giá cả, giỏ cá, khe khẽ, quả khế
giả da, giỗ tổ, kha khá, chú khỉ
giã giò, thì giờ, kho cá, khu đô thị
quá khứ, cá khô, tú lơ khơ, khí ô – xy
Câu:
– Bà cho gia vị và khế để kho cá.
– Nhà bé có giỗ, cỗ có giò chả.
– Phố bé Nga có nghề giã giò.
– Chú chó xù giữ nhà khá ghê.
– Bà ở nhà lá, gió to bé cứ sợ nhà đổ.
– Bé Thu đi khe khẽ để bà và bố mẹ ngủ.

Các bạn nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng tập đọc
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *