Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  ch tr ch tr
Tiếng
cha cho chô chơ che chê chi chu chư
tra tro trô trơ tre trê tri tru trư
Từ
cha mẹ, che chở, tra ngô, cá trê
chó xù, chị Hà, chỉ trỏ, vũ trụ
chỗ ở, chú rể, trở về, dự trữ
đi chợ, chữ số, lá tre, lí trí
Câu
– Chú Nghi chở bà ra chợ.
– Bé Chi sợ chó dữ.
– Bé pha trà cho bà và bố.
– Bé Trí đã đi trẻ về.
– Cụ Trụ chẻ tre ở hè.
– Bé và mẹ đi chợ, ở chợ có cá trê to.

Chúng ta nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *