Xin chào các bạn
Chúng ta luyện phát âm

Phụ âm  g gh ng ngh g gh ng ngh
Tiếng
ga go gô gơ gu gư
ghe ghê ghi
nga ngo ngô ngơ ngu ngư
nghe nghê nghi
Từ
(chú ý  gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)
gà gô, ghế gỗ, bé ngã, nghé ọ
tủ gỗ, ghi vở, ngồ ngộ, củ nghệ
gỗ gụ, ghẹ to, bỡ ngỡ, nghĩ kĩ
gõ mõ, ghê sợ, cá ngừ, ngô nghê
Câu
– Cô Tư có ổ gà đẻ
– Cụ Tú có tủ gỗ gụ.
– Phố bé có nghề xẻ gỗ.
– Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.
– Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.

Chúng ta nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *